Make your own free website on Tripod.com

Raudah ArRidho

Muka Hadapan
Mengenai Kami
Perkumpulan Kami
Hubungi Kami
KEMELUT SESUDAH RASULULLAH
Kehadiran Rasulullah
Ali bin Abi Tholib
Imam Hasan Bin Ali Bin Abi Tholib
Fatimah azzahra a.s.
Imam Husein Asyahid a.s.
Peristiwa Karbala
Imam Ali Zainal Abidin
Imam Muhammad Al-Baqir
Imam Jaafar As-shodiq
Imam Musa Al-Kadzim
Imam Ali Ar-Ridho
Imam Muhammad Ali Al-Jawad
Imam Ali Hadi An-Naqi
Imam Hasan Al-Askari
Imam Mahdi Sohibuz Zaman
Ijtihad 4 Sahabat
Ijtihad Abu Bakar
Ijtihad Umar
Ijtihad Othman
Ijtihad Ali Ibn Abi Tholib
Doa-Doa Dalam Shi'ei
Yuhana Mencari Kebenara

SEJARAH YANG HILANG

bismilah3.gif

Selamat datang ke laman web kami!

Dalam laman ini kami  akan terangkan sejarah rasulullah s.a.w hingga keturunanya yang terakhir ia itu shohibuz zaman imam mahdi a.s. Sejarah yang telah hilang dan telah ditutup dari pandangan masyarakat dari zaman umaiyah  hingga masa kini. 

Kami mengajak semua manusia terutama yang beragama islam mengkaji dan menyelidiki kisah sejarah yang kian lama kian pupus yang telah tengelam dibawa arus zaman dan kancah permodenan dunia sejagat. Kajian sejarah demi kajian sejarah telah dilakukan oleh segelintir penuntut-penuntut universiti dan Kolej dan segelintir manusia di Malaysia telah menemui peradaban sejarah silam yang telah hilang dan yang lahir hanyalah kebatilan sehingga kini. Dimana kebenaran menjadi suatu fitnah dari mulut kemulut  dari masa kesemasa yang kian lama agak sukar di basmi.

Malaysia

arraudaharridho@yahoo.com

Sabda Rasulullah s.a.w ; Perupamaan keluarga ku, laksana bahtera Nabi Nuh a.s. Barang siapa yang mengikutinya (Menaikinya),Dia akan selamat. Dan  barang siapa yang enggan menaikinya,ia akan tengelam (binasa)
- Sohih Bukhari jilid 5.

wali03.jpg

Please get in touch to offer comments and join our mailing list.

AL Ridho * Gombak * Selangor* Malaysia*

al-ridhogombak.jpg