Make your own free website on Tripod.com

Raudah ArRidho

Perkumpulan Kami

Muka Hadapan
Mengenai Kami
Perkumpulan Kami
Hubungi Kami
KEMELUT SESUDAH RASULULLAH
Kehadiran Rasulullah
Ali bin Abi Tholib
Imam Hasan Bin Ali Bin Abi Tholib
Fatimah azzahra a.s.
Imam Husein Asyahid a.s.
Peristiwa Karbala
Imam Ali Zainal Abidin
Imam Muhammad Al-Baqir
Imam Jaafar As-shodiq
Imam Musa Al-Kadzim
Imam Ali Ar-Ridho
Imam Muhammad Ali Al-Jawad
Imam Ali Hadi An-Naqi
Imam Hasan Al-Askari
Imam Mahdi Sohibuz Zaman
Ijtihad 4 Sahabat
Ijtihad Abu Bakar
Ijtihad Umar
Ijtihad Othman
Ijtihad Ali Ibn Abi Tholib
Doa-Doa Dalam Shi'ei
Yuhana Mencari Kebenara

Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, lalu Kami sertakan (juga) mereka yang datang kemudian. Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa, dan celakalah pada hari itu bagi orang-orang pendusta.” (Q.S. 77:16-19).

Kami percaya sebagaimana pehak lain juga percaya bahawa menghadiahkan dengan doa ,zikir dan sebagainya kepada seseorang yang telah kembali menemui Allah akan mendapat pahala, bagi pihak kami dengan memperingati dan dan bersolawat keatas Junjungang besar Nabi Muhammad s.a.w dan keluarga berliau adalah lebih bermenafaat semoga mendapat syafaat baginda. 

Kami sentiasa mengingati tarikh kelahiran dan kewafatan beliau dan juga keluarga baginda s.a.w.

Hari kelahiran Rasulullah:
Hari kewafatan Rasulullah:
Hari kelahiran Fatimah Azzahra:
Hari kewafatan Fatimah Azzahra:
Hari Kelahiran Ali Ibnu Abi Tholib:
Hari kesyahidan Ali Ibnu Abi Tholib:
Hari Kelahiran Hassan Ibnu Ali:
Hari Kewafatan Hassan Ibnu Ali:
Hari Kelahiran Husein Ibnu Ali:
Hari Kesyahidan Husein Ibnu Ali:
12 Rabiul awal
28 Safar
 
20 Jamadil Akhir
3  Jamadil Akhir
 
13 Rajab
 
21 Ramadhan
 
15 Ramadhan
 
7   Safar
 
3   Sha'ban
 
10  Muharam

rahbarr.jpg

Perhubungan kami dengan pehak antarabangsa sentiasa terjalin menghormati antara satu sama lain. Antara perkumpulan negara yang mempunyai hubungan erat adalah Republic Islam Iran, Indonesia, Arab Saudi dan negara yang mempunyai pegangan dan fahaman yang sama.  

AL Ridho * Gombak * Selangor* Malaysia*

al-ridhogombak.jpg