Make your own free website on Tripod.com

Raudah ArRidho

Mengenai Kami

Muka Hadapan
Mengenai Kami
Perkumpulan Kami
Hubungi Kami
KEMELUT SESUDAH RASULULLAH
Kehadiran Rasulullah
Ali bin Abi Tholib
Imam Hasan Bin Ali Bin Abi Tholib
Fatimah azzahra a.s.
Imam Husein Asyahid a.s.
Peristiwa Karbala
Imam Ali Zainal Abidin
Imam Muhammad Al-Baqir
Imam Jaafar As-shodiq
Imam Musa Al-Kadzim
Imam Ali Ar-Ridho
Imam Muhammad Ali Al-Jawad
Imam Ali Hadi An-Naqi
Imam Hasan Al-Askari
Imam Mahdi Sohibuz Zaman
Ijtihad 4 Sahabat
Ijtihad Abu Bakar
Ijtihad Umar
Ijtihad Othman
Ijtihad Ali Ibn Abi Tholib
Doa-Doa Dalam Shi'ei
Yuhana Mencari Kebenara

Tidaklah manusia meninggalkan perkara agamanya demi kepentingan dunianya, kecuali Allah akan membukakan baginya hal-hal yang lebih buruk. :- Ali ibnu Abi Tholib-

Apabila bid’ah telah bermaharajalela di tengah-tengah umatku, maka kewajiban si alim untuk menampakkan ilmunya. Barangsiapa tidak melaksanakan kewajiban itu, maka akan terkena laknat dari Allah SWT.-Hadith Rasululullah s.a.w.

Fahaman Kami

imamalia.s.jpg

Fahaman kami adalah mengikuti imamiah ia itu 12 keturunan rasulullah dari sepupu Rasulullah ia itu Ali bin Abu Tholib hingga Imam Mahdi Shohibus Zaman. Mereka ini adalah orang-orang yang wajib di ikuti kerana itrah atau keturunan yang datang dari satu tulang sulbi.

Kegiatan

Kami sentiasa prihatin terhadapat hari hari kelahiran Rasulullah s.a.w dan keluarga serta keturunan baginda dengan mengadakan majlis-majlis. Kami sentiasa menjalin siratulrahim dengan penuh menghormati antara satu sama lain.Selain dari itu kami juga memperingati hari kewafatan Rasulullah s.a.w dan keluarga baginda serta keturunan nya. Kami juga mengadakan majlis ilmu dan doa pada malam dan hari hari tertentu. Kami mempersilakan semua umat islam untuk meraikan majlis sebegini yang kian pudar sedangkan solawat dan salam sentiasa diberikan didalam solat. "Allahuma solli'ala muhammad wa'aali muhamad." 

AL Ridho * Gombak * Selangor* Malaysia*

al-ridhogombak.jpg